Traineeship

Social Media & Cloud Computing hebben onze persoonlijke wereld enorm veranderd.

Dat geldt ook voor het zakenleven. Het is niet zozeer de vraag “of”, maar “wanneer” en “hoe”, dit bedrijven wereldwijd gaat bezighouden. Zoals bij alle grote veranderingen is het reguliere onderwijs nog niet in staat adequaat in te spelen op de veranderende vraag naar kennis.
NNextStaff heeft met in het verleden bewezen modellen van bij- en omscholing, een oplossing gebouwd: Het Brugmodel. Diverse doelgroepen kunnen afhankelijk van een door de klant of klantgroep opgesteld persoonsprofiel via een Brugmodel worden om- en/of bijgeschoold. De opleidingen en de coaches beheersen het vakgebied dat gaat van Social Media maturity tot aan cloud-based technologieën inclusief onderwerpen zoals security.

De NNextstaffer is connected to the next generation

 

 

 

 

Download brochure